در حال حاضر که هنوز سیستم فروشگاه سایت فعال نشده است، چگونه میتوان سفارش محصول داد؟

همانطور که فرمودید هنوز سیستم خرده فروشی در سایت راه اندازی نشده است و در حال حاضر فقط سفارشات عمده از طریق تلفن یا ایمیل موجود در بخش تماس با ما انجام می شود.